Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 5859638 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1989
Citat: LAPAJNE, Janez. Albin Belar ustanovitelj prve slovenske potresne opazovalnice. Ujma (Ljublj.), 1989, zv. 3, str. 120, portret. [COBISS.SI-ID 5859638]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 5859638 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57