Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 58626048 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Urednik
Leto: 1995
Citat: FISCHINGER, Matej (ur.). Zbornik seminarja Uvajanje sodobnih evropskih standardov "Eurocode" v Sloveniji, v Postojni, septembra 1995 : ob 100-letnici potresnega inženirstva na Slovenskem. Ljubljana: Slovensko društvo za potresno inženirstvo: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1996. 271 str., ilustr. ISBN 961-6167-09-X. [COBISS.SI-ID 58626048]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 58626048 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56