Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 588373 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1997
Citat: ŠELIH, Jana, ŠOBA, Jurij. Razvoj specialnih betonov na osnovi domačih sredstev, Specialni kislinoodporni betoni. Ljubljana: Gradbeni inštiutt ZRMK, 1997. 12 str.
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 588373 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56