Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 589415 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2000
Citat: ŽNIDARIČ, Jaš, PERUŠ, Iztok. Condition rating methods for concrete structures. V: 16th Congress : congress report = raport du congres = Kongress-Bericht : Lucerne, September 18-21, 2000. Zürich: IABSE, 2000, str. 270.
Povzetek: Sestavek obravnava metodo za določanje ratinga poškodovanosti betonskih cestnih mostov, ki je bila razvita na ZAG za potrebe ocenjevanja stanja mostov. Metoda omogoča kvantificirano oceno poškodovanosti mostu na podlagi ovrednotenja jakosti in razširjenosti določenih, za zanesljivost mostu pomembnih, vrst poškodb in vplivnosti vsakega poškodovanega konstrukcijskega elementa na varnost in trajnost mostu. Izračun ratinga poškodovanosti je sestavni del poročila o rednem pregledu vsakega mostu na cestah v RS. [COBISS.SI-ID 589415]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 589415 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56