Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 589671 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2000
Citat: ŽNIDARIČ, Jaš, PERUŠ, Iztok. Condition rating methods for concrete structures. V: 16th Congress IABSE, Lucerne 2000. Structural engineering for meeting urban transportation challenges. Lucerne: IABSE, 2000, cop. 1998, 8 str.
Povzetek: Sestavek obravnava metodo za določanje ratinga poškodovanosti betonskih cestnih mostov, ki je bila razvita na ZAG za potrebe ocenjevanja stanja mostov. Metoda omogoča kvantificirano oceno poškodovanosti mostu na podlagi ovrednotenja jakosti in razširjenosti določenih, za zanesljivost mostu pomembnih, vrst poškodb in vplivnosti vsakega poškodovanega konstrukcijskega elementa na varnost in trajnost mostu. Izračun ratinga poškodovanosti je sestavni del poročila o rednem pregledu vsakega mostu na cestah v RS. [COBISS.SI-ID 589671]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 589671 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57