Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 592737 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Damjan MARUŠIĆ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matjaž DOLŠEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Tatjana ISAKOVIĆ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Vojko KILAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1998
Citat: FAJFAR, Peter, FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana, KILAR, Vojko, PERUŠ, Iztok, MARUŠIĆ, Damjan, DOLŠEK, Matjaž. Metoda projektiranja kontroliranega potresnega odziva 3D konstrukcij : raziskovalni projekt za MZT št. J2-0243-0792-98 : poročilo za leto 1998. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1999. 1 zv. [loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 592737]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 592737 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56