Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 60497152 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Urednik
Leto: 1996
Citat: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 8. seminarja, Ljubljana, junij 1996. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1996. 192 str., ilustr. ISBN 961-6167-13-8. [COBISS.SI-ID 60497152]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 60497152 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56