Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 6058014 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 2007
Citat: LAPAJNE, Janez. Potresi in cunamiji = Earthquakes and tsunamis. Ujma (Ljublj.), 2007, št. 21, str. 133-138.
Povzetek: Ob tektonskih potresih, ki nastanejo v morskem dnu, se pojavijo včasih tudi cunamiji. Zato je precej razširjeno prepričanje, da ti potresi povzročajo cunamije. Po drugi strani pa lahko razumemo potres in cunami kot dva pojava, ki nista povezana kot vzrok in posledica drug drugega, ampak kot dve različni posledici istega vzroka, npr. nenadnega pomika tektonskih plošč. Razumevanje povezave med potresi in cunamiji je odvisno od opredelitve pojma potres. [COBISS.SI-ID 6058014]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 6058014 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56