Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 6145108 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matevž DOLENC // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Vlado STANKOVSKI // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Žiga TURK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2006
Citat: PRIVOŠNIK, Marko, MAROLT, Matija, KAVČIČ, Alenka, DIVJAK, Saša, TURK, Žiga, STANKOVSKI, Vlado, DOLENC, Matevž. AgentGrid : načrtovanje večagentnih sistemov s pomočjo okolja GRID. Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2006. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6145108]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 6145108 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56