Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 61866 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Frano DAMJANIĆ // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 1996
Citat: MAKAROVIČ, Matjaž, DAMJANIĆ, Frano B. Konstruiranje in optimizacija izdelkov iz poliestrskih laminatov = Design and optimization of products based on polyester laminates. Kovine zlit. tehnol., 1996, let. 30, št. 3-4, str. 409-412, graf. prikazi.
Povzetek: Konstruiranje in dimenzioniranje izdelkov iz polimernih kompozitnih materialov zahteva drugačen način, kot smo ga bili vajeni pri izdelkih iz klasičnega konstrukcijskega materiala, kot so npr. jeklo oziroma homogeni polimerni materiali. V prispevku je prikazan način dimenzioniranja izdelkov iz laminiranih kompozitnih materialov in nekatere naše izkušnje pri dimenzioniranju konstrukcij iz poliestrskih laminatov. Prikazane so možnosti: 1. izračuna mehanskih lastnosti in debelin posameznih plasti laminatov z različno armaturo in različnim razmerjem smola - armatura 2. izračun mehanskih lastnosti in debelin posameznih plasti že izdelanega laminata 3. računalniške analize odziva konstrukcije iz poliestrskega laminata na predvidene obtežbe z metodo končnih elementov, s katero je možno analizirati konstrukcijo po posameznih plasteh in poljubnem številu točk.

Design and dimensioning of products based on polymer laminated composite materials requires a different access as in the case of products based on classical structural materials such as steel or homogeneous polymeric materials. The way how to undertake a design of products made of laminated composite materials and some experiences gained with laminated polyester structures are presented within this paper. The following possibilities are shown: 1. Calculation of mechanical properties and single laminate layer thicknesses in cases of various kinds of reinforcement and various resin to reinforcement ratios. 2. Calculation of mechanical properties and single laminate layer thicknesses of an already manufactured laminate. 3. Computer supported analysis of a polyester laminated structure response to foreseen loads by the finite elements method, allowing results for single laminate layers and an arbitrary number of nodes to be obtained.
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 61866 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56