Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 61952768 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // NERAZPOREJENO
Leto: 1988
Citat: DUHOVNIK, Janez. Računalnik v gradbenem inženirstvu, Razvoj programske opreme za računalniško projektiranje montažnih armiranobetonskih konstrukcij, (Računalnik v gradbenem inženirstvu). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 1988. 117 f., slike. [COBISS.SI-ID 61952768]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 61952768 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56