Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 62094848 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Vojko KILAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1988
Citat: KILAR, Vojko, FAJFAR, Peter. Ljudska obramba in družbena samozaščita, Račun konstrukcij pri potresni obtežbi, (Potresno inženirstvo). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 1988. 1 zv. (loč. pag.), slike. [COBISS.SI-ID 62094848]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 62094848 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56