Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 623713 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1992
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana, FISCHINGER, Matej. Programski sistem za dimenzioniranje in analizo armiranobetonskih konstrukcij DIANA = Dimensioning and analysis of reinforced concrete structures using program system DIANA. V: DVORNIK, Josip (ur.). Kompjutor u obnovi Hrvatske : zbornik radova. Zagreb: Društvo hrvatskih građevinskih konstruktora, 1992, str. 153-160, graf. prikazi.
Povzetek: Program DIANA projektantu omogoča povsem avtomatično pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za okvirne in stenaste armiranobetonske konstrukcije. Prikazana je prva delovna verzija programa, ki že opravlja večino osnovnih funkcij bodočega sistema. Program je povezan z ostalimi programi za analizo konstrukcij na Inštitutu (EAVEK, OKVIR), tako da ročno prenašanje podatkov ni več potrebno. Možen je tudi direkten (neodvisen) vnos podatkov ali pa povezava s programi drugih uporabnikov. Postopek dimenzioniranja, ki temelji na uporabi interakcijskih diagramov, omogoča tipizacijo prerezov v konstrukciji ter pregleden in kompakten prikaz rezultatov. Program je napisan v programskem jeziku C, poteka v okolju WINDOWS in vključuje številne, uporabniku prijazne rešitve

Program DIANA enables automatic elaboration of project documentation for reinforced concrete frames and buildings with structural walls. First release of the program is shown. It performs however, all the basic functions of the future program system. The program is combined with other programs for structural analysis developed at the Institute (EAVEK, OKVIR) and it enables direct dimensioning of reinforced concrete structures. It is also possible to combine program DIANA with other programs for structural analysis or to input data independently. Typification of cross-sections and compact result representation are enabled due to the design based on the interactive design charts. Program was written in programming language C and works in WINDOWS program environment [COBISS.SI-ID 623713]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 623713 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56