Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 6243668 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2006
Citat: KAVČIČ, Alenka, DIVJAK, Saša, MAROLT, Matija, PRIVOŠNIK, Marko, ROZMAN, Ksenija, VIČIČ, Jernej, KAVŠEK, Branko, KLJUN, Matjaž, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, PISANSKI, Tomaž, BAUER, Andrej, LOKAR, Matija, HORVAT, Boris, LUKŠIČ, Primož. e-VIZUS : informatizacija izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Znanje za varnost in mir 2006-2010". Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Laboratorij za računalniško grafiko in multimedije, 2007. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 6243668]


Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 6243668 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56