Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 624725 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2000
Citat: POLJAK, Marijan, ZUPANČIČ, Polona, LAPAJNE, Janez, ŠKET MOTNIKAR, Barbara. Seismotectonic input for spatially smoothed seismicity approach. V: LAPAJNE, Janez (ur.), VIDRIH, Renato (ur.), ŠKET MOTNIKAR, Barbara (ur.), ZUPANČIČ, Polona (ur.), KRAPEŽ, R... (ur.). Seismicity modeling in seismic hazard mapping : workshop proceedings, Poljče, Slovenia, May 22 - 24, 2000. Ljubljana: Ministry of the Environment and Spatial Planning, Geophysical Survey, 2000, str. 117-124. [COBISS.SI-ID 624725]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 624725 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57