Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 62549 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1971
Citat: LAPAJNE, Janez. Orientacijsko vrednotenje "stopničastih" refrakcijskih diagramov = Approximate Solution Method for Velicity Reversals. Geologija. [Tiskana izd.], 1971, knj. 14, str. 155-159. [COBISS.SI-ID 62549]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 62549 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56