Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 627796 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vlado STANKOVSKI // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1993
Citat: STANKOVSKI, Vlado, DEBELJAK, Žiga, RAPE, Rok, FEFER, Dušan. Application of two neural network architectures to time series forecasting. V: SOLINA, Franc (ur.), ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik druge Elektrotehniške in računalniške konference ERK '93, 27. - 29. september 1993, Portorož, Slovenija. Ljubljana: Slovenska sekcija IEEE, 1993, str. A: 584-587. [COBISS.SI-ID 627796]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 627796 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57