Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 63041024 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // NERAZPOREJENO
Leto: 1992
Citat: DUHOVNIK, Janez. Programska oprema za CAD potresnovarnih armiranobetonskih konstrukcij. Nova proizvod., 1992, 43, št. 1, str. 27-28. [COBISS.SI-ID 63041024]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 63041024 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56