Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 631393 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1998
Citat: FAJFAR, Peter. Trends in seismic design and performance evaluation approaches. V: BISCH, Philippe (ur.), LABBÉ, Pierre (ur.), PECKER, Alain (ur.). Proceedings of the eleventh european conference on earthquake engineering : 6-11 September 1998, Paris, France : invited lectures. Rotterdam; Brookfield: A. A. Balkema, 1999, str. 237-249, graf. prikazi.
Povzetek: In the paper the likely future developments of seismic design and evaluation approaches are described. The paper is based largely, but not exclusively, on the papers presented and on conclusions made at the International workshop on seismic design methodologies for the next generation of codes held in Bled, Slovenia, in 1997. Special attention is focused on performance based design concepts, deformation controlled design, energy approach and pushover analysis. At the end, a relatively simple nonlinear method is briefly described as an example of a performance evaluation approach

V članku je opisan verjeten razvoj metod za projektiranje potresno odpornih konstrukcij. Prvi del obravnava osnovne principe novega pristopa, ki temelji na projektiranju kontroliranega obnašanja. V drugem delu je podan pregled in komentar k metodam, ki jih uporabljamo pri projektiranju [COBISS.SI-ID 631393]
Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 631393 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56