Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 63158016 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1993
Citat: ŽLAJPAH, Dejan, DUHOVNIK, Janez, KNIFIC, Anton, LJUBIČ, V. Računalniško projektiranje armature v armiranobetonskih konstrukcijah. Nova proizvod., 1993, 44, št. 1/2, str. 7-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 63158016]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 63158016 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56