Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 631649 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1998
Citat: FAJFAR, Peter. Obnašanje "potresno varnih" objektov - pričakovanja in realnost. V: Potresno varna graditev in popotresna obnova objektov v Posočju : okrogla miza : (zbrana gradiva) : Gorenjski sejem, Kranj, 2. oktober 1998. [Ljubljana]: Ministrstvo za okolje in prostor, 1998, str. 26-35, ilustr.
Povzetek: Namen prispevka je pojasniti, kaj predstavlja pojem "potresno varen" objekt in kakšno bo verjetno obnašanje takega objekta med potresi [COBISS.SI-ID 631649]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 631649 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56