Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 632673 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Žiga TURK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1998
Citat: CEROVŠEK, Tomo, TURK, Žiga. Nove možnosti za objavo predpisov. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 20. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 15. - 16. oktober 1998. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 1998, str. 141-148, graf. prikazi.
Povzetek: Tehnične uredbe so na področju tehnike eden od važnejših nosilcev znanja. V Sloveniji prav zdaj uvajamo nove evropske predpise. S tem v zvezi je bilo smotrno preveritev možnosti za elektronsko objavo, vzporedno ali namesto objave na papirju. Razvili smo metodologijo in izdelali orodja za skoraj avtomatsko pretvorbo prepisa v elektronsko obliko. Le ta je v mogočem učinkovitejša od objave na papirju, še posebej če gre za predpise, ki se na novo uvajajo. Ugotavljamo, da je mogoče elektronsko objavo tehničnih uredb urediti hitro in za malo denarja. Zaradi pomena, ki jo uredbe imajo na kvaliteto, varnost in zanesljivost gradbenih izdelkov menimo, da je v interesu države, da za tako objavo poskrbi

Technical regulations are containing important engineering knowledge. In Slovenia, new European norms and codes are being introduced. Therefore, we investgated the possibilities for the electronic publication of such documents, in parallel or instead of the paper versions. We have developed the methodologies in created tools for semi-automatic conversion of on-paper regulations into an eletronic hypertext format. In many ways this format has advantages over non-electronic version, particularly when volumes of new regulations need to be mastered in a short time. We found that electronic version of the codes can be created quickly and inexpensively. Because of the role that the regulations have in assuring quality, safety and reliability of building products we believe that it should be in the interest of the governments to make new regulations freely available in such a way [COBISS.SI-ID 632673]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 632673 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56