Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 636292 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Damjan MARUŠIĆ // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Leto: 1996
Citat: MARUŠIĆ, Damjan. Poskus vključitve stavbe Kolizej in njene neposredne okolice v aktivno življenje mesta Ljubljane kot kulturnega in univerzitetnega središča : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Marušič], 1996. ilustr. [COBISS.SI-ID 636292]


Tipologija: 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
COBISS ID 636292 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57