Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 638303 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2005
Citat: TERČELJ, Milan, PERUŠ, Iztok, KUGLER, Goran, TURK, Radomir, VEČKO PIRTOVŠEK, Tatjana, PEROVNIK, Vladimir, BUHVALD, Alojz, ROZMAN, Alojz. Toplotno preoblikovanje OCR12VM (AISI D2) orodnega jekla: vpliv kemične sestave šarž na izplen toplega valjanja : del. 1.: poročilo za delo 1.09.2005-31-08.2006 : projekt: Izboljšanje tople plastičnosti lebeduritnih orodnih jekel. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, OMM: Metala Ravn d.o.o., 2006. [24 str.], grafični prikazi. [COBISS.SI-ID 638303]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 638303 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56