Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 64538112 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // NERAZPOREJENO
Leto: 1996
Citat: REFLAK, Janez. IKPIR je vseskozi skrbel za prenos raziskovalnih rezultatov v prakso : 25-letnica Inštituta za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo na FGG. Delo (Ljubl.), 4.XII.1996, 38, št. 280, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 64538112]

Povzetek: Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 193.2.91.42(193.2.91.42)
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 4. 2009

Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 64538112 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56