Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 648801 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri magistrskih delih
Leto: 1980
Citat: LUTAR, Boris. Računanje stenasto-skeletnih konstrukcij, obremenjenih s horizontalno obtežbo : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Lutar], 1980. 69 f., priloge, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 648801]
Tipologija: Mentor pri magistrskih delih
COBISS ID 648801 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56