Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 649057 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.09 Magistrsko delo
Peter FAJFAR // Mentor pri magistrskih delih
Leto: 1980
Citat: FISCHINGER, Matej. Račun neelastičnega odziva konstrukcij : magistrska naloga. Ljubljana: [M. Fischinger], 1980. 2 zv. (100 f ; 83, 42, 47 f), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 649057]
Tipologija: Mentor pri magistrskih delih
COBISS ID 649057 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56