Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 649313 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri magistrskih delih
Leto: 1989
Citat: VIDIC, Tomaž. Parametrična študija neelastičnega odziva konstrukcij z eno prostostno stopnjo pri potresni obtežbi : magistrska naloga. Ljubljana: [T. Vidic], 1989. 59 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 649313]
Tipologija: Mentor pri magistrskih delih
COBISS ID 649313 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56