Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 649569 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri magistrskih delih
Leto: 1984
Citat: SZILAGYI, Janoš. Sodelujoča širina konzolnega nosilca T preseka : magistrska naloga. Ljubljana: [J. Szilagyi], 1984. 102 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 649569]
Tipologija: Mentor pri magistrskih delih
COBISS ID 649569 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56