Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 649825 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Komentor pri magistrskih delih
Peter FAJFAR // Mentor pri magistrskih delih
Leto: 1986
Citat: REMEC, Črtomir. Linijski element za nelinearno dinamično analizo objektov visokogradnje : magistrsko delo. Ljubljana: [Č. Remec], 1986. [94] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 649825]
Tipologija: Mentor pri magistrskih delih
COBISS ID 649825 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57