Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 650081 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Komentor pri magistrskih delih
Peter FAJFAR // Mentor pri magistrskih delih
Leto: 1990
Citat: BEVC, Lojze. Seizmična analiza mostov s programom SEISAB : magistrska naloga. Ljubljana: [L. Bevc], 1990. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi.
Povzetek: V prvem delu naloge, ki obravnava potresnovarno projektiranje konstrukcij mostov, je najprej podan kratek pregled poškodb, ki so bile opažene na mostovih po močnih potresih v zadnjih 25 letih. Omenjeni so tudi najpogostejšivzroki porušitev. Nato so na kratko opisani nekateri pomembnejši predpisi in navodila: japonski in novozelandski predpisi, dvoje navodil, ki se uporabljajo v ZDA, ter nov predlog novozelandskih strokovnjakov. Že bežna primerjava teh predpisov in navodil z jugoslovanskimi predpisi pokaže, da je naša regulativa na področju potresnovarne gradnje mostov neustrezna. V drugem delu naloge je najprej podan kratek pregled projektiranja mostov na potresno obtežbo v projektantski praksi v Sloveniji, nato pa so podane kratke teoretične osnove programa SELSKAB za analizo mostov na potresno obtežbo. Na kraju je prikazan tudi vpliv nekaterih načinov modeliranja konstrukcije na velikost računskih potresnih sil v posameznih konstruktivnih elementih konstrukcije. V dodatku je podan dopolnjen in razširjen priročnik za uporabo programa SEISAB

In the first part of the report, which deals with the aseismic design of bridges, a brief review of the damage which bridges in different parts of the world have suffered during strong earthquakes that have occured during the last 25 years is given. The most frequent causes of collapse are described. A survey of some of the most relevant national codes and recommendations is given. A comparison of these codes and recommendations with the Yugoslav code has shown that the requirements of the latter code for the aseismic design of bridges are inadequate. In the second part of the report, a survey of Slovene practice in the design of bridges to resist seismic loads is given. A description of the theoretical basis of the SEISAB program follows. Finally, the influence of structural modelling on internal forces and displacements is presented. A supplemented and extended SEISAB user manual is given in an appendix [COBISS.SI-ID 650081]
Tipologija: Mentor pri magistrskih delih
COBISS ID 650081 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56