Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 6510336 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Urednik
Leto: 1988
Citat: FISCHINGER, Matej (ur.), KRŽIČ, Franci (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 10. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 14.-16.septemebr 1988. Ljubljana: Društvo gradbenih konstrukterjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1988. V, 316, 13 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6510336]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 6510336 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56