Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 651617 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri magistrskih delih
Leto: 1985
Citat: SHEPPARD, Peter. Raziskava dinamičnih karakteristik zidanih zgradb v linearnem območju : magistrska naloga. Ljubljana: [P. Sheppard], 1985. 122, 7 f., 38 pril., graf. prikazi.
Povzetek: Podali smo primerjavo med rezultati preiskav dveh zidanih zgradb z vsiljenim nihanjem in rezultati preiskav ustreznih zidnih elementov v laboratoriju; tako smo dobili enostaven matematični model zidane zgradbe v linearnem območju. Model upošteva tako medetažne strižne deformacije kakor tudi upogib zgradbe kot celote. Posebej smo obravnavali vpliv elastične vpetosti temeljev preiskanih zgradb v tla. [COBISS.SI-ID 651617]
Tipologija: Mentor pri magistrskih delih
COBISS ID 651617 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56