Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 652129 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1997
Citat: FAJFAR, Peter. A simplified nonlinear method for seismic damage assessment. V: 19th European regional earthquake engineering seminar. Cairo: University, 1997, str. 25-40, graf. prikazi.
Povzetek: In the paper a comprehensive, though relatively simple non-linear method for the seismic damage analysis of structures (the N2 method) i described. The basis features of the method are: the use of two separate mathematical models, the application of the response spectrum approach, the pushover analysis, and the use of a damage model which includes cumulative damage. The method yields results of reasonable accuracy provided that the structure oscillates predominatly in the first mode. As an example for the application of the method a four-story reinforced concrete frame building is analyzed

V članku je prikazana N2 metoda za določanje poškodovanosti konstrukcij pri potresni obtežbi. Metoda daje rezultate ustrezne natančnosti, če konstrukcija niha pretežno v osnovni nihajni obliki. Kot primer uporabe je analizirana štirietažna armiranobetonska okvirna konstrukcija [COBISS.SI-ID 652129]
Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 652129 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56