Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 6537216 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
Peter FAJFAR // 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
Leto: 1980
Citat: ŠTIHERL, Dušan, ŽIGANTE, Rajko, FISCHINGER, Matej, FAJFAR, Peter. Anres : program za določanje karakteristik armiranobetonskih pravokotnih prerezov, (Publikacije IKPIR, št.17). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1980. 78 str. [COBISS.SI-ID 6537216]
Tipologija: 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
COBISS ID 6537216 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56