Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 66389 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1973
Citat: LAPAJNE, Janez. Obdelava in vrednotenje geofizikalnih podatkov = Data Processing and Interpretation in Geophysical Exploration. Geologija. [Tiskana izd.], 1973, knj. 16, str. 343-351. [COBISS.SI-ID 66389]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 66389 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56