Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 668257 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1998
Citat: BABAROVIĆ, Peter. Primerjalna analiza obstoječe stenaste stavbe po evropskih standardih za potresno varno gradnjo : diplomska naloga. Ljubljana: [P. Babarović], 1998. 190 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 668257]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 668257 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56