Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 67601664 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // Urednik
Leto: 1997
Citat: REFLAK, Janez (ur.). Harmonizacija tehničnih predpisov s področja graditve objektov : zbornik referatov. Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, Gradbeni center, 1997. ISBN 961-90116-9-4. [COBISS.SI-ID 67601664]


Tipologija: Urednik
COBISS ID 67601664 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56