Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 677473 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1997
Citat: KUZMA, Ivan. Račun stenastih konstrukcij na potresnih območjih po različnih predpisih : diplomska naloga. Ljubljana: [I. Kuzma], 1997. 79 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 677473]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 677473 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56