Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 678753 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: // 4.11 Komentor
Leto: 1998
Citat: PETROVČIČ, Franc. Določevanje kritične obtežbe za primer ravninskih okvirjev : diplomska naloga. Ljubljana: [F. Petrovčič], 1998. 55 str., graf. prikazi.
Povzetek: V diplomski nalogi so opisani različni načini določevanja kritične obtežbe ravninskih okvirjev. Izpeljane so osnovne enačbe ravnega nosilca v ravnini po točni teoriji in po teoriji drugega reda. Na osnovi slednjih je bil pripravljen računalniški program STABIL. Opisani sta tudi približni metodi določevanja uklonskih dolžin in kritičnih obtežb. Natančnost in zanesljivost teh metod je bila preverjena z računskimi primeri, iz katerih lahko sklepamo, da so približne metode primerne le za pravilno oblikovane okvirje, obtežene s simetrično obtežbo

The determination of the critical load factor of planar frames is the main subject of the present thesis. Exact equations and approximate equations based on the 2nd order theory of the straight planar were derived. Computer code STABIL was developed based on the latter equations. Two approximate methods were described and evaluated. It was noted that only regular frames loaded by symmetric loads can be reliably estimated by the approximate method
Tipologija: 4.11 Komentor
COBISS ID 678753 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56