Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 68440320 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1991
Citat: REFLAK, Janez. Vpliv KUPO - kluba uporabnikov programske opreme IKPIR na razvoj tehničnega softvera v republiki Sloveniji. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Uporaba računalnika v gradbeništvu : zbornik posvetovanja na mednarodnem sejmu gradbeništva in gradbenih materialov v Gornji Radgoni aprila 1991. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD GG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1991, str. 1-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 68440320]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 68440320 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56