Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 68441344 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1991
Citat: TURK, Žiga. Raba splošnih programov v konstruktivi. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Uporaba računalnika v gradbeništvu : zbornik posvetovanja na mednarodnem sejmu gradbeništva in gradbenih materialov v Gornji Radgoni aprila 1991. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD GG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1991, str. 7-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 68441344]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 68441344 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56