Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 68461056 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1991
Citat: ŽLAJPAH, Dejan, DUHOVNIK, Janez, KNIFIC, Tone, LJUBIČ, Vladislav. Izkušnje pri uvajanju računalniškega projektiranja armature. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Uporaba računalnika v gradbeništvu : zbornik posvetovanja na mednarodnem sejmu gradbeništva in gradbenih materialov v Gornji Radgoni aprila 1991. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD GG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1991, str. 97-110, ilustr. [COBISS.SI-ID 68461056]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 68461056 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57