Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 6861312 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // Fotograf
Leto: 1988
Citat: ANZELJC, Mirko. Inles in njegove korenine : kratek opis nastanka, dela in razvoja ribniške lesne industrije. Ribnica: Inles, 1988. 102 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6861312]
Tipologija: Fotograf
COBISS ID 6861312 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56