Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 68967424 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1995
Citat: ŽLAJPAH, Dejan, KNIFIC, Anton, LJUBIČ, Vlado, DUHOVNIK, Janez. Modelling in the system for reinforcement design. V: JEZERNIK, Anton (ur.), DOLŠAK, Bojan (ur.). International Conference Design to Manufacture in Modern Industry, Bled, Slovenia, 29-30 May 1995. Proceedings. Maribor: Faculty of Mechanical Engineering, 1995, str. 765-772, ilustr. [COBISS.SI-ID 68967424]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 68967424 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56