Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 6904409 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // 1.05 Poljudni članek
Leto: 1985
Citat: VITEK, Andrej. Kako računalnik nariše daljico. Presek, 1985-86, let. 13, št. 1, str. 38-44. [COBISS.SI-ID 6904409]
Tipologija: 1.05 Poljudni članek
COBISS ID 6904409 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56