Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 69061632 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1995
Citat: LAPAJNE, Janez. Potres v Kobeju januarja 1995 : seizmološke in seizmotektonske značilnosti. Ujma (Ljublj.), 1995, št. 9, str. 131-135, ilustr. [COBISS.SI-ID 69061632]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 69061632 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56