Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 69065984 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1995
Citat: LAPAJNE, Janez, ŠKET MOTNIKAR, Barbara, ZUPANČIČ, Polona. Pogostost potresov v Sloveniji. Ujma (Ljublj.), 1995, št. 9, str. 156-159. [COBISS.SI-ID 69065984]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 69065984 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56