Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 6919001 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // 1.05 Poljudni članek
Leto: 1986
Citat: VITEK, Andrej. Kako računalnik nariše krožnico. Presek, 1986-87, let. 14, št. 3, str. 145-155. [COBISS.SI-ID 6919001]
Tipologija: 1.05 Poljudni članek
COBISS ID 6919001 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56