Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 69223 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1995
Citat: BRANK, Boštjan, DAMJANIĆ, Frano. O nelinearnih teoretičnih modelih za elastične lupine = On non-linear theoretical models for elastic shells. V: OBLAK, Maks (ur.). Kuhljevi dnevi '95, Radenci, 21. - 22. september 1995. Zbornik del : Kuhljevi dnevi '95. V Ljubljani: Slovensko društvo za mehaniko, 1995, str. 239-246.
Povzetek: The paper is concerned with the formulation aspects of nonlinear models for elastic shells. The shell theories are derived from the three-dimensional continuum theory via a set of assumptions on the displacement field. Attentionis restricted to the situations where the deformed body is described by two independent vector fields and one scalar field. Starting from this basic assumption, different shell theories are sketched out and discussed

Članek predstavlja nelinearne matematične modele za elastične lupine. Teorije lupin so izpeljane iz tri-dimenzijskih enačb kontinuuma s pomočjo predpostavljenega poteka pomikov po telesu. Pozornost je namenjena primerom, kjer se deformirano telo opiše z dvema vektorskima poljema in z enim skalarnim poljem. Zelo na kratko so opisane različne teorije lupin, ki izhajajo iz te osnovne predpostavke [COBISS.SI-ID 69223]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 69223 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56